O nás

O nás

Historie

Po vzniku samostatného státu bylo nařízeno, aby každá obec měla svůj hasičský sbor. Myšlenku na vznik sboru vnukl tehdejší starosta Velkého Meziříčí Ferdinand Plachetka i starostovi Pavlova Josefu Kujínkovi, proto spolu s řídícím učitelem připravili vše pro ustanovující schůzi. Schůze se konala 1. února 1923 a účastnil se jí nejen obecní výbor, ale i řada dalších občanů z Pavlova. Celkem tedy bylo zakládajících členů Hasičského sboru v Pavlově 38 a starostou byl jmenován Josef Pokorný.

V roce 1924 byla zakoupena první stříkačka, která stála 31 000 Kč a 1. června téhož roku byla vysvěcena. Na takovou to slávu se sjelo 11 okolních sborů i majitel velkostatku Harrach, který byl čestným členem sboru. Téhož roku byly pro hasiče pořízeny stejnokroje, helmy, výzbroj mužstva a započala výstavba hasičského skladiště pro uložení stříkačky. Počátkem června 1925 byla stavba dokončena a vysvěcena.

První fotografie sboru byla pořízena v roce 1927. Hned týden poté došlo v Pavlově k prvnímu požáru, bohužel sbor však při prvním zásahu mnoho neobstál. Neměl totiž zkušenost s postavením stroje pro správný výkon a dále došlo k záměně sací hadice. Zásah sboru se tím opozdil a stavení vyhořelo. Kronika praví, že první zásah sboru nebyl příliš úspěšný. Avšak jednatel si původně zaznamenal, že na záchranu stavení už nebylo ani pomyšlení a sbor první skutečné cvičení provedl dobře a zabránil rozšíření požáru.

Další zásahy sboru byly daleko úspěšnější. O rok později byl uhašen úmyslný požár v pokoji prozatímní řídící slečny učitelky. Dále v roce 1929 zasahovali v Krásněvsi, kde shořelo 5 selských usedlostí. V dalších letech se požáry nevyhnuly ani Pavlovu. Celkově od roku 1929 do 1934 zasahovali u 8 požárů. Téhož roku zasahovali i u největšího požáru v Bohdalově, kde shořelo 19 usedlostí.

50. léta

V roce 1947 zakoupila obec automobilovou stříkačku od města Hodonína za 84 000 Kč. Z tohoto důvodu musela být tehdejší zbrojnice upravena. V roce 1950 byl celý sbor rozpuštěn a nový měl být nadiktován. Tato akce neuspěla a starý výbor byl znovu požádán, aby se znovu ujal funkce, což se také po velké diskuzi stalo. Vždyť požární sbor není žádná politická složka, ale dobrovolná organizace, která je určena pro ochranu všech občanu. Tyto slova byly zapsány až po 27 letech do kroniky.

70.léta

V roce 1968 dostal sbor novou motorovou stříkačku PP8 s příslušenstvím. O dva roky později opatřil MNV požárnímu sboru kryté auto pro přepravu motorové přenosné stříkačky a osob. Vůz byl získán výměnou za starou auto pojízdnou stříkačku, která byla dána do historického muzea v Brně.

V roce 1980 sbor získal stříkačku PS 12 a nákladní vozidlo Robur a pak v roce 1995 zánovní Avii. V roce 1977 se stal starostou sboru Antonín Havlíček, který v této funkci setrval nejdéle, a to 35 let.

Současnost

V roce 2013 sbor oslavil 90. let od založení sboru. V tento den bylo poděkováno všem členům za jejich obětavost. Nejstarší členové byli vyznamenáni za vytrvalost, s níž 50 let pracují pro hasiče. Dalším členům byla udělena čestná uznání a vyznamenání.

V tento velkolepý den občané Pavlova a z okolních vesnic mohli shlédnout ukázku zásahové jednotky z Velkého Meziříčí vyproštění osoby z vozidla, dále ukázku zásahu místní jednotky hašení požáru a další jiné ukázky z historie. K oslavám jak jinak patří i závody. Závodů se zúčastnily hasičské sbory z okolních vesnic.  Dokonce zde absolvoval svoji premiéru ženský tým z Pavlova, který hned při své premiéře získal  1. místo.

Sbor se každoročně účastní okrskové soutěže a námětového cvičení.  Mužské a ženské družstvo sbor reprezentuje v požárním útoku ve Žďárské lize, v které pravidelně dosahuje dobrých výsledků. Další činností, které sbor zajišťuje je kultura a sport v obci. Pořádá hasičský ples, masopustní veselici, dětský karneval, pálení čarodějnic, stavění máje, pouťovou zábavu, dětské dny, letní kino a sportovní odpoledne.

Odkaz

Obec Pavlov: http://www.pavlovzr.cz/

Zdroj

H. JURMAN, 2010. Čtení o Pavlovu