Kultura

Kultura v obci byla vždy záležitostí sboru, již v minulosti sbor pořádal ochotnické divadlo nebo probíhalo promítání poučných a zábavných filmů. I my se snažíme v této tradici pokračovat. Kalendář společenských a sportovních akcí je celoročně nabitý. První společenskou událostí je hasičský ples, který si získává stále větší obliby, a to nejen u hasičů. Následuje masopustní veselice a dětský karneval. Poslední den v dubnu probíhá pálení čarodějnic, 1. máje se staví májka a první květnovou sobotu je pořádána pouťová zábava.

Ani na nejmenší nezapomínáme. V průběhu celého léta jsou pro ně připraveny sportovní odpoledne, letní kino nebo tajuplná cestu pohádkovým lesem, kdy děti po cestě musí plnit záludné úkoly pohádkových postaviček a prokázat svoji nebojácnost. Poslední událostí, která uzavírá kalendářní rok je tradiční Štěpánská zábava.

Pohádkový les

 

Dětský karneval

 

Sportovní odpoledne

 

Hasičský ples

 

Masopustní průvod

 

Pálení čarodějnic

 

Stavění máje