Požární sport

Požární sport představuje soubor disciplín, které vyžadují přesnost a rychlost jež se účastní dobrovolní hasiči, tak i profesionální hasiči. Požární sport se skládá za čtyř disciplín:

  • výstup do 4. podlaží cvičné věže s hákovým žebříkem,
  • požární útok,
  • běh na 100 m s překážkami,
  • štafeta 4×100 m s překážkami.

Nejrozšířenější disciplínou požárního sportu je požární útok, kterému se věnuje i náš sbor. Již několikátým rokem členové a členky reprezentují sbor v požárním útoku ve Žďárské lize. Účastní se postupového kola na úrovni okrsku, pohárových soutěží v rámci okresů a mimo jiné kalendář soutěží doplňují účastí na výročích, nočních závodech nebo účastí v Třebíčské lize. Družstvo mužů si ke svým úspěchům připisuje i několik startů v Extralize ČR v požárním útoku.

Okrsková soutěž

Žďárská liga

Členové hasičského sboru z Pavlova se účastní seriálu závodů ve Žďárské hasičské lize v požárním útoku. Celá tato soutěž probíhá pod patronací Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Žďár nad Sázavou a Hasičské vzájemné pojišťovny a.s., pobočka Žďár nad Sázavou. Sbor jako jeden z mála má své zástupce jak v mužské, tak i ženské kategorii.

Výsledky v roce 2019

Muži – 10. místo (61 bodů)

Ženy – 7. místo (40 bodů)

Výsledky v roce 2018

Muži – 10. místo (53 bodů)

Ženy – 7. místo (39 bodů)

Výsledky v roce 2017

Muži – 14. místo (40 bodů)

Ženy – 8. místo (22 bodů)

Výsledky v roce 2016

Muži – 13. místo (47 bodů)

Ženy – 7. místo (33 bodů)

Výsledky v roce 2015

Muži – 18. místo (18 bodů)

Ženy – 6. místo (47 bodů)

Stručná pravidla ŽL

Kategorie: muži, ženy
Body získávají všechna družstva, která řádně dokončí útok. Do celoročního hodnocení budou zahrnuta všechna družstva, která se zúčastní alespoň osmi závodů.

Provedení útoku:
Vychází z pravidel požárního sportu a Extraligy ČR v požárním útoku 2 savice délky 2,5 metru, stroj na základně může být nastartován, 3 hadice B pro muže, 2 B pro ženy, rozdělovač a 2 x 2 hadice C. Dva pokusy na start, mezi povelem „pozor“ a výstřelem bývá přibližně sekundová prodleva. Může trvat i déle, jsou-li závodníci po povelu „pozor“ neposední. Savice nesmí být namočena do vody, není-li na ní namontován koš (Pád samotného koše do vody není důvodem k diskvalifikaci.) Sací vedení nemusí být sešroubováno před dokončením útoku. Proudnice se smí dotýkat země.
Výstroj: helma, opasek, dlouhé nohavice, triko zastrčené do kalhot. Sportovní nebo pracovní obuv. Tretry jsou povoleny. Závodníci musí dokončit útok s výstrojí, kterou měli na startu.

Technické podmínky:
Trať: muži 10+90 metrů, ženy 10+70 metrů. Zákaz umisťování vlastních značek na závodní trať (např. sprejování) Pořadatel na trati umístí jednotné značky po 18 metrech pro muže a po 17,5 metrech pro ženy.
Stroj: musí vizuálně odpovídat schválenému typu, vyžadují se funkční klouby a funkční zpětná klapka.
Hadice: úzké. Délka minimálně 19 metrů, kontroluje se jedna náhodně vybraná hadice po skončení útoku.
Terče: srážecí.

Odkaz

Žďárská liga: http://www.zdarskaliga.cz

Extraliga ČR v požárním útoku: http://www.extraliga-pu.cz/